André Kuipers
Vragen:
Heeft u een vraag? U kunt ons mailen via info@ruimteschipaarde.nl

Ruimteschip Aarde

Contact


Algemeen

Vragen over het project Ruimteschip Aarde, de website en het lesmateriaal: info@ruimteschipaarde.nl

Pers

Algemeen: NSO, Jasper Wamsteker, j.wamsteker@spaceoffice.nl, 088 602 4500

Onderwijs: Science Center NEMO, Persvoorlichting,
pers@e-NEMO.nl, 020 5313129


Colofon

Deze website is een publicatie van Science Center NEMO in opdracht van het Netherlands Space Office NSO. Aan de totstandkoming werkten mee Space Expo, Studio Parkers, Starkx en Sander Koenen. Het Wereld Natuur Fonds en ESA leverden inhoudelijke bijdragen.

Science Center NEMO onderhoudt de website en besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie op deze site. Als er toch onjuistheden in staan, dan zijn Science Center NEMO en de betrokken toeleveranciers niet aansprakelijk voor schade en problemen als gevolg hiervan.
Auteursrechten »

Voor alle content op www.ruimteschipaarde.nl geldt dat het auteursrecht bij NEMO/NSO ligt, tenzij anders vermeld. Deze content mag gekopieerd, verspreid en doorgegeven worden onder de volgende strikte voorwaarden:

Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Geen Afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken. Uitzondering hierop is het (ten dele) overnemen of bewerken van Ruimteschip Aarde-content voor niet-commercieel educatief gebruik. Bijvoorbeeld door docenten voor eigen lesmateriaal, of door leerlingen voor eigen werkstukken. Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina. De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.
Bovenstaande staat ook bekend onder de Creative Commons licentie:

creative commons licence
Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken