64
Inzending van TEAM *All-stars*

Missie: Mens & aarde
inzending


Klas 1T1 - Goois Lyceum te Bussum
64Thema
Mens & aarde

Missie 1
Maak van je klas een ruimteschip
Bekijk de missiebriefingTEAM *All-stars*
Goois Lyceum

Slogan We are all stars! *All-stars*
 • 0
 • 3
 • 0
 • 2
 • 7
 • 6
 • 1
 • 0
 • 2
 • 3
 • 8
 • 0
 • 5