146
Inzending van TEAM A2A

Missie: Mens & aarde


Ons doel is het ruimtegevoel
146



Thema
Mens & aarde

Missie 1
Maak van je klas een ruimteschip
Bekijk de missiebriefing







TEAM A2A
Scholngemeenschap Twickel

Slogan Denk ruim A2A
 • 0
 • 2
 • 6
 • 2
 • 5
 • 6
 • 0
 • 9
 • 8
 • 4
 • 0
 • 8
 • 1